همدم دردم و این درد کشیدن دارد...

«طرح درمان زنان مهاجر و بیجاشدگان افغانستان»

در شرایط تاسف برانگیز کنونی و بحران اجتماعی و انسانی برای شهروندان افغانستان، با همکاری بنیاد اجتماعی آرزو و با همت تلویزیون همدم و همراهی خیرین ،امکانات برای پرداخت هزینه های درمانی ویژه زنان افغانستان که در پی تسلط طالبان به ایران مهاجرت کرده اند را فراهم نموده است.
زنان مهاجری که دچارِ بیماری ها شده اند، و به حمایت مالی نیازمند هستند می‌توانند درخواست خود را ثبت نمایند.

ما در تلاش این هستیم که دست در دست مهربانان از سر تا سر جهان با کمک به هزینه های درمانی زنان مهاجر افغانستان از درد و رنج آنها بکاهیم و با عشق به سرزمین و وطن عزیز مان، بذر محبت و انسان دوستی بکاریم.
باورمند به صلح و آبادی افغانستان در گرو همدلی و همدردی هستیم.
به امید آینده‌ی درخشان.

- این طرح ویژه زنان مهاجر افغانستانی که از تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ مجبور به ترک وطن شده اند می باشد.
- این طرح درمان بیماری که در مهاجرت حادث شود پوشش می دهد و بیماری سابقه و تحت درمان و یا مادرزادی استثنا هستند.

پیمایش به بالا