همدم دردم و این درد کشیدن دارد...

«طرح درمان زنان مهاجر و بیجاشدگان افغانستان»

فرم مشارکت در طرح درمان مهاجرین

[gravityform id="2" title="false" description="false" ajax="true"]

- این طرح ویژه زنان مهاجر افغانستانی که از تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ مجبور به ترک وطن شده اند می باشد.
- این طرح درمان بیماری که در مهاجرت حادث شود پوشش می دهد و بیماری سابقه و تحت درمان و یا مادرزادی استثنا هستند.

اسکرول به بالا