همدم دردم و این درد کشیدن دارد...

«طرح درمان زنان مهاجر و بیجاشدگان افغانستان»

فرم مشارکت در طرح درمان مهاجرین

  • شماره تلفن تماس خود را برای پیگیری وارد کنید.
  • اگر یادداشتی درباره مسئله مورد نظر شما وجود دارد آن را کاملا برای ما شرح دهید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

- این طرح ویژه زنان مهاجر افغانستانی که از تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ مجبور به ترک وطن شده اند می باشد.
- این طرح درمان بیماری که در مهاجرت حادث شود پوشش می دهد و بیماری سابقه و تحت درمان و یا مادرزادی استثنا هستند.

اسکرول به بالا