استعلام دریافت تذکره الکترونیک

برای کسب معلومات درباره دریافت تذکره الکترونیکی تان شماره فرم فامیلی را به همراه موبایل نمبر وارد کرده و دکمه جستجو را لمس کنید.

همچنین اگر سوپر اپلیکیشن وطندار را دریافت و نصب کرده اید از طریق آیکون تذکره می توانید معلومات کسب کنید.

اسکرول به بالا